Stichting Open Spraaktechnologie opgericht

Oprichting SOS in Nijmegen
Arjan, Louis, Roeland, Khiet, Henk en Antal

10 mei 2019 werd om 9:22 met het zetten van onze handtekeningen (Roeland, Henk, Khiet, Louis, Antal en Arjan) en die van de notaris, de Stichting Open Spraaktechnologie (SOS) formeel in Nijmegen opgericht (zie foto).

De doelstellingen van de stichting zijn: Het ter beschikking stellen voor de lange termijn van hoogwaardige spraaktechnologie, primair voor de Nederlandse taal, aan de onderzoeksgemeenschap, non-profit instellingen en geïnteresseerde derde partijen ten behoeve van het stimuleren van onderzoek en innovatie rond spraaktechnologie en het gebruik ervan.